Jan De Soete

EEN GELIJKWAARDIGE KANS VOOR IEDEREEN
Een klare kijk op de toekomst gebaseerd op feiten en adviezen.

MENSEN

We zijn niet alleen op de wereld en ook niet in onze stad. Daarom moet er continu gestreefd worden naar een balans, zodat iedereen zich kan thuis voelen.
Bijvoorbeeld voldoende banken en speelruimte. Voldoende rust, maar ook amusement en de kans om in eigen stad een stapje te zetten.

Wensen van de eigen inwoners combineren met ons toerisme. Een gezonde mix tussen jong & oud, voor gezin en het individu, ..; 

RUIMTE

De ruimte is beperkt in onze stad. We moeten dan ook goed nadenken en daarna uitvoeren, hoe elke vierkante meter optimaal kan benut worden. De huidige ruimte open trekken en zo indelen dat er op verschillende manieren gebruik kan van gemaakt worden of nu wel benut wordt.
We moeten de bouwvoorschriften zo aanpassen dat nieuwe woonvormen mogelijk zijn en er meer licht en groen wordt ontwikkelt in onze stad. Stedenbouwkundige aanvragen moeten zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden en indien het kan slechts één document.

CULTUUR

Er zijn veel culturele verenigingen actief in onze stad. Hun inzet mag niet worden belemmerd doordat er geen balans is met de activiteiten georganiseerd door de stad of waar ze haar medewerking aan verleent.

Indien de stad iets organiseert moet dit aanvullend zijn op de eigen initiatieven van de lokale verenigingen. Indien de stad een initiatief ondersteunt dan moet ze na gaan indien een vereniging niet kan betrokken worden.

SPORT

Er is een brede waaier van sportverenigingen in onze stad. De ene gekender dan de ander. Samen met hen en sport Vlaanderen (Bloso) moeten we zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen ongeacht leeftijd of eventuele beperkingen. 
Loop, fiets, wandel en moutainbikeroutes moeten gerealiseerd worden. Degene die al bestaan moeten, samen met de nieuwe, beter onder de aandacht komen.
Grote en kleine sportevenementen moeten goed ondersteunt worden in het bijzonder als dit in samenwerking is met een lokale verenignging

ONDERNEMEN

De opstart, vernieuwingen of uitbreiding moeten ondersteunt worden. Een onderneming met vragen moeten we zo goed als mogelijk op weg helpen.
Stop met foto's van politiekers bij een nieuwe zaak, maar plaats meer informatie over de diensten of producten van deze nieuwe of vernieuwde onderneming.

Gebruik de diverse feestdagen en zorg dat alle ondernemers mee werken. Voer een actief beleid tegen leegstand en gebruik hiervoor alle mogelijke wettelijke middelen.

Tijdelijke leegstand kan maar er moet direct samen gezeten worden om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

FINANCIËN

De stadsfinanciën moeten beheert worden zoals een goed huisvader of moeder. We moeten stelselmatig onze schulden afbetalen en slechts investeren waar mogelijk.

We mogen de mensen geen rad voor hun ogen draaien door schulden te maken bij intercomuales of door een belastingsverlaging terwijl dit voor één ieder slechts over een paar euro gaat terwijl dit voor de stad gemakkelijk gaat over €100.000 waar veel nuttige dingen mee kan gebeuren of onze stadsschuld terug gedrongen.

STEEK
EEN HANDJE TOE!

Ik ben continu op zoek naar mensen die bereid zijn om een bijdrage te leveren. Dit kan door eenvoudigweg uw mening te geven, een probleem te melden of een idee voor te leggen. Maar ook door een affiche uit te hangen bij verkiezingen, folders te bussen, berichten te delen op sociale media, mijn facebookpagina te liken, ...

Laat het alvast weten als ik u kan helpen of u mij en/of CD&V wil helpen haar standpunten te realiseren.