Jan De Soete

EEN GELIJKWAARIDGE KANS VOOR IEDEREEN
Een mens is ook maar een mens

VADER

Vader van drie deugnieten, namelijk Riewke, Rietse en Obbe. Samen met zijn vrouw Wendy Shillam proberen ze hen alle kansen te geven om hun leven uit te bouwen.

VRIJWILLIGER

Na jarenlang in de jeugdbeweging te hebben gezeten als lid, leider, bondsleider en, lid van de ondersteunende vzw helpt Jan hen nog steeds. Door oa te koken op kamp. 

Verder zet hij zich in voor het actiecomité Soetekoeke moet blijven, die wil dat alle speelruimte in onze stad op zijn minst wordt behouden.

BIERPROEVER EN BROUWER

Samen met enkele vrienden richtte hij in 2011 een bierproefclub in Blankenberge op. Ze proeven bieren en ontdekken hun verhalen en geschiedenis. Naast bierproefactiviteiten richtten ze ook een Blankenbergs Bierfestival in.

Samen met zijn broer en schoonzus hebben ze in 2016 ook een Brouwerij opgericht in Blankenberge, meer specifiek Uitkerke. Genaamd Brouwerij B. Ondertussen hebben ze drie bieren waarvan twee commercieel op de markt, namelijk Real Love en Dark Love en één carnavalsbier niet verkrijgbaar op de markt, namelijk e N'echten.

CARNAVALIST

Met de paplepel werd carnaval in gegeven, in het bijzonder door zijn grootvader Roger Cuyle. Gebeten door de carnavalsmicrobe laat hij dit feest niet aan zich voor bij gaan. 

Het echte volksfeest van Blankenberge.

POLITIEK

Sinds 2008 nam hij de stap om zich politiek in te zetten voor onze samenleving. Als jongerenvoorzitter van CD&V kon hij samen met de andere jongeren heel wat dossiers al aankaarten, in de door hen gewenste richting duwen of laten realiseren.

Begin 2017 werd Jan voor CD&V aangesteld als gemeenteraadslid. De focus ligt op gezinsbeleid, ruimtelijke ordening, wijken & buurten, wonen en jeugd.

Daarnaast zet hij zich nog politiek in voor CD&V met raadgevende stem in de Gemeentelijke comissie voor ruimtelijke ordening en raad van bestuur voor kusterfgoed.

BETONTECHNOLOOG

Aan de slag als betontechnoloog voert Jan kwaliteitscontrole uit op stortklare beton en maakt hij recepten met een breder waaier van toepassingen. Een dichtte realisatie waar hij aan mee werkte is onder andere de A11, waarbij unieke betontypes werden gebruikt.

STEEK
EEN HANDJE TOE!

Ik ben continu op zoek naar mensen die bereid zijn om een bijdrage te leveren. Dit kan door eenvoudigweg uw mening te geven, een probleem te melden of een idee voor te leggen. Maar ook door een affiche uit te hangen bij verkiezingen, folders te bussen, berichten te delen op sociale media, mijn facebookpagina te liken, ...

Laat het alvast weten als ik u kan helpen of u mij en/of CD&V wil helpen haar standpunten te realiseren.